Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Naujienos

 

 

 
 
 
 


PRISIMINIMAI APIE LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS
GARBĖS PIRMININKĄ MONSINJORĄ
KAZIMIERĄ VASILIAUSKĄ


Lietuvos ąžuolas, nepalūžęs Sibiro lageriuose.
Dailininkė  Sofija Veiverytė

Monsinjoras K. Vasiliauskas buvo laukiamas J. T. Vaižganto kasmetinių skaitymų Svėdasuose svečias. Iš visos Lietuvos susirinkę žmonės nuoširdžiai klausydavo iškilių Tautos deimančiukų žodžių, dainų, palinkėjimų.

Monsinjoras buvo vaikščiojanti meilė. Didelę prasmę Jis matė dirbdamas Lietuvai pagražinti draugijoje. Jis ėjo visur, kur buvo šaukiamas, neatstūmė nei vienos rankos, kuri tiesė į Jį, nei vienos širdies, kuri ieškojo supratimo, paguodos, atleidimo. Kiek veidų nušviesdavo Jam pažvelgus, kiek džiaugsmo ištirpdavo, kiek nevilties užbraukdavo Jo žodžiai. Tai buvo tarsi dangaus siųstas žmogus išvargintam mūsų kraštui, kad savo dvasia gesintų keršto, pykčio, neapykantos prasiveržimus, kad padėtų visiems atsibusti, nušvisti, susitelkti žmogaus ir Tėvynės kūrimui.

Justinas Marcinkevičius

Prisiminimai:

 

 © Lietuvai pagražinti draugija, 2007 m. gruodžio 29 d.