Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos

 

 

 
 
 
 


Vasario 16 –osios minėjimas Turgeliuose

Šių metų vasario 15 dieną „Lietuvai pagražinti draugija“ surengė išvažiuojamąjį posėdį – vasario 16 –osios minėjimą į Šalčininkų rajoną, Turgelius. Čia, lietuviškoje Turgelių vidurinėje mokykloje buvo atidaryta fotomenininko Vytauto Ylevičiaus darbų paroda „Tėviškės spalvos“. Parodos atidaryme dalyvavo ir žodį tarė mokyklos direktorė Aušra Voverienė, „Lietuvai pagražinti draugijos“ pirmininkas Juozas Dingelis, „Gervėčių“ klubo pirmininkas Alfonsas Augulis, pats parodos autorius, fotografas L. Verbliugevičius, kiti svečiai bei mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Turgelių vidurinė mokykla, kurioje buvo atidaryta fotoparoda, savo veiklą pradėjo kaip pradinė 1992 – aisiais, įsteigta tuomečio Lietuvos Vyriausybės atstovo Arūno Eigirdo. Pirmieji mokiniai, atėję į šią mokyklą, nemokėjo nė vieno lietuviško žodžio, tačiau jie labai norėjo išmokti lietuvių kalbą. Pirmųjų lietuviškų žodžių Jolantą Jerinkevič, Ivaną Andrijevskį, Vadimą Stankevič, Nataliją Vaškevič, Aleksandrą Juckevič, Algį Videiką, Nikolajų Andrijevskį, Viačeslavą Ostik išmokė pirmoji šios mokyklos mokytoja Laima Matonytė. Tuo metu su mokiniais bei jų tėveliais intensyviai bendravo ir lietuviško žodžio mokytis juos kvietė „Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus pirmininkas Alfonsas Petrukevičius. Antraisiais mokyklos gyvavimo metais joje buvo įkurtos dvi klasės, kuriose mokėsi 11 mokinių. Su jais darbą tęsė mokytoja Laima Matonytė. Trečiaisiais mokslo metais mokinių skaičių papildė dar 5 pirmokai. Pavasarį su mokykla atsisveikino mokytoja Laima Matonytė. 1995 – ųjų rugsėjo  1 – ąją mokykloje pradėjo dirbti dvi jaunos pedagogės Aušra Maskoliūnaitė ir Asta Voverytė. Jos išleido ir pirmuosius pradinį išsilavinimą įgijusius šios mokyklos mokinius. Penktaisiais gyvavimo metais mokykla reorganizuota į pagrindinę. Nors nebuvo nė būtiniausių sanitarinių sąlygų, tai neišgąsdino mokinių tėvų, ir mokykloje jau mokėsi 28 mokiniai. Su jais dirbo 3 mokytojos: A. Maskoliūnaitė, A. Voverytė ir L. Šyvokaitė. 1997 metais su 40 mokinių dirbo be jau minėtų mokytojų: Jovita Niūnievaitė, Antanas Lesys, Svetlana Gušča (ikimokyklinėje grupėje).

Mokiniai gyvi buvo ne vien mokslais – daug dėmesio skirta kultūrinei, pažintinei veiklai. Šventės, popietės ir vakaronės traukte traukė į mokyklą bendruomenės narius, svečius, mokinių tėvus. Mokykla nuolat juto moralinę ir materialinę paramą. 1998 metais mokykla gauna pirmąjį muzikos instrumentą – pianiną, kurį padovanojo „Zontos“ klubas. Tais pačiais metais mokytojos J. Liesienės iniciatyva mokykloje įkuriama „Valančiukų“ grupelė, mokinių kūrybiškumą ugdo nuostabi lituanistė Vera Valentaitė. Su mokykla bendradarbiavo ir dažnai viešėjo ansamblis „Raskila“, tuo prisidėdamas plečiant mokinių kultūrinį bei tautinį akiratį. Mokykla vis augo, mokinių daugėjo. Švenčių progomis mokykloje lankėsi Vytautas Landsbergis, K. Bobelis bei kiti svečiai.
2000 – aisiais metais labai aktyviai dirbo mokytojas Giedrius Krasauskas. Parengęs projektą „Paskatos pozityviems pokyčiams formuotis etniškai mišrioje kaimo bendruomenėje“, gavo Atviros Lietuvos fondo paramą ir mokyklos kieme pastatė koplytstulpį Atviram Lietuvos fondui bei surengė kaimo bendruomenei šventę, kurios metu buvo dainuojama visomis trimis šiam kraštui artimomis kalbomis – lietuvių, lenkų, rusų. Aktyviai sportuoti mokinius skatino mokytojas Alvydas Šalomskas. Jiems puikiai sekėsi įvairiose tarpmokyklinėse sporto varžybose.

2001 – aisiais įvyksta pirmasis šioje mokykloje pagrindinio ugdymo žinių patikrinimas. Mokyklos direktore tampa mokytoja Asta Voverytė Paliuškevičienė. Mokinių vis daugėjo ir atėjo metas mokyklai plėstis, - pradėti rašyti prašymai lėšoms mokyklos priestatui gauti.

2002 –aisiais mokykla ne tik švenčia 10 metų jubiliejų, bet ir reorganizuojasi iš pagrindinės į vidurinę. Įsteigiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui etatas. Pavaduotoja tampa chemijos mokytoja Gražina Baranovičienė. Per tą laiką mokykla jau turėjo 122 mokinių ir 22 mokytojų kolektyvą. Puikaus jubiliejaus proga mokykla gužėte prigužėjo svečių, mokinių tėvelių, buvusių mokytojų ir mokinių. Vienas pirmųjų mokyklos mokinių – IvanasAndrijevskis, tuo metu dar būdamas dešimtokas padovanojo vieną gražiausių mokyklai dovanų – savo kūrybą. Dvyliktais mokslo metais išleidžiama pirmoji abiturientų laida – septyni auklėtojo Alvydo Šalomsko auklėtiniai. Tais pačiais metais išimties tvarka suformuojama vienuolikta klasė, kurioje tebuvo 4 vaikinai. O mokykla vis plėtėsi. Daugėjo tėvelių, norinčių, kad jų vaikai išmoktų lietuvių kalbos. 2004 – aisiais jau atidaromi Turgelių vidurinės mokyklos skyriai Akmenynėje, Tabariškėse, Rakonyse.

Tais pačiais metais išsprendžiamas lėšų skyrimo mokyklos priestatui statyti klausimas ir  prasidėjo jo statyba.2005 – aisiais mokyklai pradeda vadovauti direktorius Stanislovas Budraitis. Rudenį mokiniai jau džiaugiasi pirma nauja priestato dalimi. 2006 –ųjų rugsėjis jau visiškai užbaigtose naujose patalpose. Šviesūs ir erdvūs nauji kabinetai, sporto salė, valgykla.

Šiemet, švęsdama 15 metų jubiliejų, mokykla didžiuojasi, turėdama 191 mokinį ir 29 mokytojus. 3 jų – mokytojai metodininkai, o 9 – vyr. mokytojai. Mokykloje dirba jaunatviškas, energingas, išradingas, kupinas fantazijos ir sumanumo kolektyvas. Čia mokiniams sukurtos puikios galimybės siekti užsibrėžtų tikslų ir įgyvendinti savo sumanymus bei svajones. Kiekvienas jų gali save realizuoti toje srityje, kurioje jam geriausiai sekasi: sporto salėje, muzikos ar dailės būreliuose, informatikos kabinete. Mokykloje įkurtas muziejus, kuriama kaupiama šio krašto ir mokyklos istorija. Tačiau visų svarbiausia – geri tarpusavio santykiai.


Turgelių vidurinės mokyklos saviveiklininkai, viduryje – mokytoja B. Daunorienė. Autorės nuotr.
Po pažinties su mokykla visi nukeliavome į Turgelių kultūros namus, kur Vasario 16 – osios minėjimo programą buvo drauge parengusios abi Turgelių mokyklos – lietuviška ir K. Bžostovskiovardo dirbanti lenkų kalba. Salėje šurmuliavo abiejų mokyklų mokiniai. Abiejų mokyklų direktorės – lietuviškos – Aušra Voverienė ir lenkų dėstomąja kalba – Lucija Jurgelevič, tarė sveikinimo žodžius Lietuvos nepriklausomybės 90 –mečio minėjimo proga. Po to K. Bžostovskio mokyklos moksleivės sušoko smagią „Kepurinę“, o lietuvių dėstomąja kalba – parodė mokytojų Rasos Midverienės bei Jolantos Lazdauskienės parengtą inscenizaciją “Priglausk, motinėle, savo dukreles“, po to šoko, dainavo, deklamavo. Renginį pradėjo aktorius Tomas Vaisieta, paskaitęs įspūdingų eilių apie Lietuvą bei sugiedojęs drauge su sale, Lietuvos himną. Visą programą vedė abiejų mokyklų atstovai, draugiškai pasiskirstę pareigas. Gražiai skambėjo K Bradūno, J. Marcinkevičiaus, kitų poetų eilės, skirtos Lietuvai, Vilniui, šalies valstybingumui iš moksleivių lūpų. K. Bžostovskio mokyklos mokinius parengė šios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Diana Jelmakaitė. Minėjime dalyvavo Turgelių seniūnas Vojciech Jurgelevič. Stigo tik vietos bendruomenės narių ir K. Bžostovskio mokyklos mokytojų.

Turgelių vidurinėje mokykloje veikė ir moksleivių piešinių, skirtų Vasario 16 –ajai paminėti parodėlė bei vyko tai pačiai progai skirtos surengtos sportinės varžybos.

Pasibaigus renginiams, kupini kuo maloniausių įspūdžių, grįžome į Vilnių, pažadėję dar ne kartą atvykti į lankytąją mokyklą, kad, kaip atsisveikindama sakė mokyklos direktorė, pedagogai “čia visiškai nesukaimėtų“. To jiems iš visos širdies ir linkime. Tegyvuoja, teklesti.


Marija Šaknienė
"Lietuvių godos" redaktorė © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m. birželio 18 d..