Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos
2012 LR Seimo rinkimai

 

 

 
 
 
 


LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS LEIDINIAI

ARTISTO KRYŽIAUS KAVALIERIUS. TOMAS VAISIETA
Romas Sadauskas


 

Tėvynės meilės ir grožio keliu / sudarytojai Juozas Dingelis, Vytautas Ylevičius, fotografas Vytautas Ylevičius, redagavimas Angelė Vyšniauskaitė, Stasys Stungurys, Vilnius: VPU leidykla, 2006, 207, [1] p.: iliustr.
Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-20-079-0.

 

 

Pateikiamoje knygoje glaustai apžvelgiami draugijos nuveikti darbai, jos vaidmuo, vienijant tiesos, gėrio ir grožio puoselėtojus ir pozityvias visuomenės jėgas, švietėjiškai – auklėjamajai veiklai, tautinės savimonės, kultūros, bendruomeniškumo ir patriotiškumo ugdymui.

Pateikiame žiupsnelį prisiminimų apie Lietuvai pagražinti draugijos Garbės pirmi-ninką, šviesiausios atminties monsinjorą Kazimierą Vasiliauską ir jo paties minčių.

Daugiausia vietos leidinyje skiriama 2005 m. liepos 2 d. įvykusiam draugijos aktyvo, kitų visuomeninių organizacijų ir visuomenės atstovų suvažiavimui – Tautos šventei Veliuonoje, skirtai pirmojo Tautos suvažiavimo 80-mečiui ir Draugijos atkūrimo 10-mečiui paminėti.

Šventė prasidėjo šv. mišiomis Veliuonos bažnyčioje. Kultūros namuose įvykusios konferencijos, pagrindinio suvažiavimo renginio, metu pasakytų sveikinimo kalbų ir iškiliųjų Tautos atstovų aktualūs pranešimų tekstai, dalyvių pasisakymai, priimtos lietuvių tautos vienijimo Veliuonos deklaracijos tekstas, rezoliucijos.

Fotomenininko Vytauto Ylevičiaus nuotraukose atsispindi Lietuvos peizažas, LPD veiklos akcentai, ant Ramybės piliakalnio vykusi šventė – iš visos Lietuvos suvažiavusių ansamblių ir šokėjų, aktorių Tomo Vaisietos ir Ferdinando Jakšio meninė programa, tautodailės mugė. Draugijos žymūnų, daugiausia nusipelniusių savo patriotine veikla, apdovanojimai garbės raštais ir ąžuolų vainikais.

Šventėje dalyvavę JAV lietuvių bendruomenės Tarybos Prezidiumo pirmininkė p. Regina Narušienė, poetas Justinas Marcinkevičius, ambasadorius Vytautas Dambrava ir kiti iškilūs asmenys džiaugėsi labai prasmingu renginiu, palyginę jį su Dainų Švente, niekaip negalėjo suprasti, kodėl žiniasklaidoje apie jį nebuvo reklamos, kodėl nefilmavo net visuomeninės televizijos kameros.

Man beliko pasiguosti, kad Nepriklausomos Lietuvos galingajai žiniasklaidai lietuvių tautinės savimonės ir patriotizmo ugdymo reikalai visai nerūpi.

Tikimės, kad ši knyga paskatins visus tautiečius, ypač jaunimą vienytis, labiau domėtis krašto praeitimi, kalba, etnine kultūra ir prisidėti prie tautos šviesuolių-patriarchų iškeltų tikslų įgyvendinimo ir kartu žengti jų pramintu Tėvynės meilės ir grožio keliu.

Juozas Dingelis


 
Veliuona lietuvių kare su kryžiuočiais / Tomas Baranauskas, Juozas Dingelis, Vilnius, 2007, [8] p., įsk. virš.: iliustr.
[Tiražas 500 egz.]

 

Visa brošiūra PDF formatu (8,35 MB)

 
Veliuona and the Lithuanian Crusade / Tomas Baranauskas, Juozas Dingelis; translation by Inga Baranauskienė, Vilnius, 2007, [8] p., įsk. virš.: iliustr.
[Tiražas 50 egz.]

 

Visa brošiūra PDF formatu (8,29 MB)

 
Pranas Lembertas : svarbesnės gyvenimo ir kūrybos datos / Albinas Vaičiūnas, Vilnius: Lietuvai pagražinti draugija, 2007, [12] p., įsk. virš.
Tiražas 200 egz.

 

Visa brošiūra PDF formatu (2,51 MB)

 

 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m. kovo 3 d.