Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos

 

 

 
 
 
 


„Aušros“ spinduliai pasklido Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje


2008 m. gegužės 10 d. Lietuvai pagražinti draugija Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje suorganizavo šventinį minėjimą skirtą Lietuvos Nepriklausomybės 90-mečiui, „Aušros“ 125-mečiui ir „Aušros“ ąžuolo 85-mečiui paminėti. Tai nepaprastai svarbios istorinės datos, ugdant jaunąją kartą, siekiant išlaikyti Tautos, kaip valstybės pamato, tvarumą. Pirmasis lietuvių politinis, visuomeninis ir literatūrinis žurnalas „Aušra“ buvo išleistas 1883 metais. Praėjo 125 metai nuo tų istorinių dienų, kai aušrininkai, žadindami Tautos savimonę, orumo ir patriotizmo jausmus, pradėjo žygį sunkiu atgimimo keliu Lietuvos laisvės link. Šventė Kaune prasidėjo eitynėmis grojant „Ąžuolyno“ orkestrui nuo „Aušros“ gimnazijos į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, padedant gėlių prie Vytauto Didžiojo ir Romo Kalantos paminklų. Šventiniame minėjime dalyvavo Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius plk. ltn. Gintautas Surgailis, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, aktorius Tomas Vaisieta, rašytojas publicistas Vilius Bražėnas. Koncertavo „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos ansamblis „Gilės“, „Aušros“ gimnazijos mokiniai.Infomacija iš www.kam.lt
 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m. liepos 15 d.