Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos

 

 

 
 
 
 

Žemaičiai įsijungė į Lietuvai pagražinti draugijos veiklą

Praėjusį trečiadienį Žemaitės dramos teatre įvyko Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) Telšių skyriaus steigiamoji konferencija. Joje dalyvavo šios draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, pavaduotojas aktorius Tomas Vaisieta ir publicistas, įžymus JAV lietuvių veikėjas, nuo 2002 metų gyvenantis Lietuvoje, apdovantotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžium Vilius Bražėnas, VĮ Telšių miškų urėdijos urėdas Bronislovas Banys. Ta proga telšiškiai galėjo nemokamai pasiklausyti M.K.Čiurlionio kvarteto koncerto.


Konferenciją poetiniu žodžiu pradėjo aktorius T.Vaisieta. Apie LPD, jos tikslus susirinkusiems telšiškiams papasakojo J.Dingelis ir B.Banys. V.Bražėno oratoriniais sugebėjimais galėjo įsitikinti telšiškiai, kurie neslėpė nuostabos, kad tokio amžiaus sulaukęs V.Bražėnas (g.1913 m. balandžio 6 d.) gali taip įtaigiai ir artistiškai kalbėti. Jis ragino žemaičius aktyviai įsijungti į LPD veiklą ir daryti tai, ką gali, nes, pasak jo, turime Lietuvą, kurioje gali laisvai gyventi, kalbėti, rašyti, skųstis. „Moterys pajudinkite vyrus, kad jie išjudintų žemę. Pakelkime Lietuvą iš apčios, iš provincijos“, — su užsidegimu kalbėjo svečias, kurio nuomone, šalyje įsisteigę LPD skyriai grąžins Lietuvai dvasingumą. „Mūsų tauta atgavusi laisvę pirmiausia turėjo atkurti dvasines vertybes“, — pratęsė kabėjusio V.Bražėno mintis Telšių vyskupo generalvikaras dr.Juozas Šiurys, tad, pasak jo, dabar telšiškiai negali neišgirsti raginimų ir neįsteigti prieš 12 metų Lietuvoje atkurtos draugijos veiklos. Telšių rajono mero pavaduotojas Vytautas Kleiva, pažadėjęs aktyviai remti skyriaus veiklą, padėti įtraukti į ją pedagogus ir moksleivius patikino, jog įsteigtam LPD Telšių skyriui ne taip svarbu daug, bet gerų ir visuomenei matomų darbų būtina atlikti.

Tad po neilgų diskusijų įsteigtas LPD Telšių skyrius, užsiregistravo 54 žmonės, išrinkta vienuolikos narių valdyba, pirmininku tapo Telšių miškų urėdijos urėdo pavaduotojas saugomoms teritorijoms Justinas Norvilas.
Danutė JACKUTĖ
2007-12-17
Laikraštis "Kalvotoji Žemaitija"

 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m. lieps 22 d.