Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos

 

 

 
 
 
 


KAD GALĖTUM ĄŽUOLU ŽALIUOTI...


2008 m. gruodžio 3 d. Vilniaus miesto Gerosios Vilties vidurinėje mokykloje ir Šv. Kristoforo vidurinėje mokykloje vyko pirmojo mūsų periodikos leidinio, pasirodžiusio po to, kai carinės Rusijos valdžia uždraudė lietuvišką spaudą  -  „Aušros“, leisto 1883-1886 m. Mažojoje Lietuvoje – 125-mečiui skirtos istorijos pamokos.

Dalyvavo garbių svečių

Ta proga į Gerosios Vilties vidurinę mokyklą atvyko Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis su grupe kitų neeilinės istorijos pamokos dalyvių, taip pat LPD narių: garsiu publicistu, ilgus


Istorinės pamokos vedėjai  Juozas Dingelis ir Tomas Vaisieta
metus gyvenusiu JAV ir grįžusiu į Tėvynę Viliumi Bražėnu, aktoriumi Tomu Vaisieta, žinomu visuomenės veikėju Albinu Kentra, fotomenininku Vytautu Ylevičiumi, aktyviu draugijos veikėju, skautininku  Jonu Aleknavičiumi, disidentu, Miško brolių sąjungos pirmininku Stasiu Stunguriu. 

Pamokoje dalyvavo šimtai šios vidurinės mokyklos vyresnių klasių mokinių ir dešimtys pedagogų, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Vaitiekūnienė. Pamoką pradėjęs Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas J. Dingelis moksleiviams priminė, kad jie turi progą apžiūrėti mokykloje surengtą autorinę fotomenininko V. Ylevičiaus nuotraukų parodą, pavadintą „Tėvynės spalvos“. Šis fotomenininkas yra surengęs daug parodų įvairiomis temomis. Neseniai jis išleido knygą, fotoalbumą „Manoji Lietuva“. Temos – žmonės ir gamta.

„Ypatinga mūsų šventė buvo tautos suvažiavimas Veliuonoje 2005 m. liepos 11 d. Jo tikslas buvo paminėti pirmojo tautos suvažiavimo, kuris įvyko 1925 m. birželio 29 d., ir į kurį buvo susirinkę 6,5 tūkstančio žmonių, sukaktį. Ir visa vyriausybė, visos visuomeninės organizacijos jame dalyvavo... Iškilmingai vyko Lietuvos valstybingumo šventės Valkininkuose, Perlojoje, Svėdasuose. Tai buvo įspūdingi renginiai“, - sakė LPD pirmininkas.

J. Dingelis pabrėžė, kad tikras patriotas rūpinasi ir savo krašto grožiu bei tvarka, sodina medelius, saugo aplinką nuo taršos. Toks Lietuvos grožio puoselėtojas yra tikras mūsų šalies ateities kūrėjas.

Vytautas Ylevičius papasakojo, kaip atsirado šios parodos nuotraukos, kuriose matyti ir žmonių veidų, ir puikių Lietuvos gamtos vaizdų. Paroda buvo eksponuojama įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Autorius padovanojo savo anksčiau išleistą fotografijų albumą mokiniui, kuris išvardijo daugiausia Nemuno upės intakų.

Toliau vyko kita pamokos apie „Aušros“ jubiliejų dalis.

Tai buvo atgimimo pradžia

Mokyklos direktorius Alvydas Šarmavičius pakvietė toliau vadovauti pamokai vyresniąją mokytoją


Svečiai su grupe Gerosios Vilties mokyklos pedagogų ir mokinių
Vidą Skrebutėnienę, kuri papasakojo apie tai, kaip buvo leidžiama „Aušra“, priminė, kad pirmieji jos redaktoriai buvo tikri lietuviai patriotai –mūsų tautos patriarchas Jonas Basanavičius ir daktaras Jonas Šliūpas. O slapta platino ją visoje Lietuvoje knygnešiai.

Stasys Stungurys priminė, kad „Aušra“ buvo atgaivinta Lietuvoje sovietinės okupacijos metais, 1975-aisiais. Ji buvo leidžiama pogrindyje, gabenama į užsienį ir skaitoma „Laisvosios Europos“, „Amerikos balso“, Vatikano radijo laidose. Todėl nereikėjo laikraščio platinti daugeliu egzempliorių.

V. Bražėnas, ilgaamžis, kuris yra gyvas naujosios Lietuvos istorijos liudininkas nuo jos pirmosios Lietuvos respublikos nepriklausomybės pradžios, labai gyvai mokiniams pasakojo apie tai, kodėl reikia mylėti Tėvynę ir jos gamtą, kuri, jo nuomone, yra pati gražiausia pasaulyje, o lietuvių kalba, kai kurių naujausių tyrinėjimų duomenimis, yra net senesnė už sanskritą.

„Labai ačiū už tai, kad jūs kalbatės su mokiniais gražia, bet paprasta lietuvių kalba, ne valdiškai, ne


Mokyklos direktorius Alvydas Šarmavičius, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Vaitiekūnienė ir aktorius Tomas Vaisieta
oficialiai ir todėl mokiniai jus išgirdo, - dėkojo pamokai pasibaigus svečiams B. Vaitiekūnienė. – Ši mokyla turi nuostabius chorus, kurie dalyvauja dainų šventėse, atstovauja Lietuvai ir svetur. Turi didelį tautinių šokių kolektyvą, šlovinantį  Lietuvą tarptautiniuose konkursuose, dainų šventėse, laimi prizines vietas.  Ši mokykla yra ir piešianti, tapanti, žinoma net keramikos menu. Mokiniams buvo labai svarbu išgirsti svečių žodžius apie Lietuvą, tautiškumą, apie tai, kad mes nusigludinome priespaudos metais ir išlikome gražūs, garbingi, tad turime kuo didžiuotis. Taigi reikia mūsų Lietuvą prižiūrėti, kad ji nebūtų teršiama, kad liktų tikrai graži ir sulaukusi tūkstantmečio suspindėtų kaip deimantas”.
Beje, Gerosios Vilties vidurinėje mokykloje jau įkurtas Lietuvai pagražinti draugijos skyrius.

Kalbėtojų žodžius lydėjo ovacijos

Vilniaus miesto šv. Kristoforo vidurinėje mokykloje “Aušros” jubiliejui skirta pamoka vyko ne mažiau


Šv. Kristoforo mokyklos moksleiviams istorijos pamoka buvo labai įdomi
įdomiai ir įspūdingai.

Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas ragino mokinius ugdytis tėvynės meilę pradedant nuo kalbos grynumo puoselėjimo.

“Lietuvos tūkstantmečio proga kitais metais, liepos 6 d., vienu laiku, 9 valandą, ant piliakalnių ir kitur uždegsime tūkstantį ar net daugiau žiburių, kad parodytume, kokie mes, lietuviai, esame vieningi, kad norime Lietuvą matyti tokią, kokią sukurti svajojo mūsų tautos patriarchai. Ši tautos vienijimo sąšauka bus rengiama jau ketvirtą kartą. Taigi reikia pasirengti, pasiskirstyti, kur kuris iš mūsų tuo metu būsime”, - sakė J. Dingelis.

Aktorius T. Vaisieta papasakojo apie Perlojos respublikos prezidentą, pas kurį jam teko dvi vasaras piemenauti.

“Neseniai atšventėme Perlojos respublikos devyniasdešimtmetį ir buvau apdovanotas šios respublikos ženkliuku, kuris man yra labai brangus, primena Vytauto Didžiojo ordiną, - tikino moksleivius T. Vaisieta. – O Perlojoje pastatytą Vytauto paminklą ir man teko ginti, kai jį bolševikai norėjo sunaikinti. Tada ėjau tik vienuoliktus metus. Perlojiškiai, kurie savo lėšomis tą paminklą


Švietimo skyriaus Mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų veiklos sektoriaus vedėjas Valentinas Šapalas ir
istorikas Albinas Vaičiūnas
pastatė susirinko jo ginti ir atsilaikė prieš stribus. Jie apšaudė paminklą, bet nedrįso šaudyti į žmones. Taigi ir dabar turime būti tokie vieningi, kaip tomis sunkiomis dienomis vieningi buvo perlojiškiai”.

Į šią istorijos pamoką atvyko ir Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus Mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų veiklos sektoriaus vedėjas Valentinas Šapalas. Kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas mokiniams papasakojo apie įžymaus Lietuvos valstybės veikėjo, buvusio Valstybės tarybos pirmininko Stasio Šilingo asmenybę ir nuveiktus darbus.

Pasibaigus pamokai, nuoširdų padėkos žodį svečiams tarė mokyklos direktorė Aldona Grušnienė.

Išaugo tikra patriotė

Netrukus po “Aušros” jubiliejui skirtos pamokos LPD pirmininkas J. Dingelis gavo Gerosios Vilties


Publicistas Vilius Bražėnas ir moksleivė Greta Krylovaitė
vidurinės mokyklos mokinės Gretos Krylovaitės laišką.  
 
„Aš be galo didžiuojuosi jūsų draugija, ir džiaugiuosi, kad man teko išvysti tai, ką išvydau ir išgirsti tai, ką išgirdau. Esu didelė patriotė ir labai myliu savo Tėvyvę, stengiuosi tikru patriotiškumu užkrėsti ir kitus (draugus, tėvus, kuriuos jau išmokiau  mylėti ir tausoti savo Tėvynę, nors tai jie mane turėjo to išmokyti...). Noriu ją matyti tokią, kokia norite matyti ir Jūs... Gėda sakyti, bet aš net nežinojau, kad yra tokia draugija, ir tikrai nesigailiu atėjusi į šią pamoką, kurią atsiminsiu visą savo gyvenimą - susitikimus su tokiais nusipelniusiais Lietuvai žmonėmis, kurie skatino kitus eiti tuo pačiu keliu, ir porą rankų, kurios nudirbo daug, paspaudimų. Malonu žinoti, kad yra, kas padės kelti kultūros ir išsilavinimo lygį visuomenėje, kurio šiuo metu taip trūksta“, - rašė moksleivė.Vytautas LEŠČINSKAS


 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m.gruodžio 15 d..