Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos
2012 LR Seimo rinkimai

 

 

 
 
 
 


GALERIJA

Sveikinimas Lietuvai pagražinti draugijos steigėjo stasio Šilingo dukrai Saulenei Šilingaitei - Pusdešrienei
Laiškas draugijai nuo S.Šilingaitės - Pusdešrienės
"Aušros" 125-mečio istorinės pamokos - minėjimai mokyklose
"Aušros" 125-čio istorinė pamoka-minėjimas Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinėje mokykloje
Salėje 9-12 klasių moksleiviai. Priekyje publicistas Vilius Bražėnas ir LPD pirmininko pavaduotojas aktorius Tomas Vaisieta istorinėje pamokoje Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis ragina moksleiviją duoti priesaiką aušrininkų, varpininkų idealams Švietimo skyriaus Mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų veiklos sektoriaus vedėjas Valentinas Šapalas, istorikas Albinas Vaičiūnas ir mokyklos direktorė Aldona Grušnienė
Istorikas Albinas Vaičiūnas, LPD pirmininkas Juozas Dingelis ir mokyklos direktorė Aldona Grušnienė Klausantis sąmojingojo Viliaus Bražėno, salėje pakili nuotaika Moksleiviai istorinėje "Aušros" 125-mečio pamokoje
"Aušros" 125-čio istorinė pamoka-minėjimas Vilniaus Gerosios Vilties vidurinėje mokykloje

Mokyklos direktorius A.Šarmavičius su LPD pirmininku J.Dingeliu aptaria pamokos scenarijų Už istorinę pamoką audringais aplodismentais moksleiviai dėkojo legendiniam publicistui Viliui Bražėnui 11a klasės moksleivė Greta Krylovaitė panoro nusifotografuoti su legendiniu Vilium Bražėnu

Fotomenininkas V.Ylevičius ir aktorius T.Vaisieta Po "Aušros" 125-čio istorinės pamokos-minėjimo
Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos moksleivės Gretos Krylovaitės laiškas draugijai
"Aušros" 125-mečio istorinės pamoka-minėjimas Telšių "Ateities" mokykloje
Telšių "Ateities" mokyklos direktorė Virginija Stanienė LPD Telšių skyriaus pirmininkas Justinas Norvilas Su "Ateities" mokyklos LPD būrelio  mokiniais
"Aušros" 125-mečio istorinės pamoka-minėjimas Nevarėnų mokykloje
Nevarėnų vidurinėje mokykloje Nevarėnų mokyklos muziejuje Atsisveikinant su Nevarėnų mokykla
Gražiausių sodybų ir gyvenviečių konkurso lauretų apdovanojimas Respublikinėje derliaus dienos šventėje "IEVARO TILTAS"
Utena, 2008 rugsėjo 27 d.
(Vytauto Leščinsko nuotraukos)
Lietuvos gražiausių sodybų, ūkininkų sodybų ir gyvenamųjų vietovių konkurso laureatai buvo apdovanoti gražiai išdrožtomis ąžuolinėmis lentomis. Laureatams apdovanojimus įteikė ŽŪM ministrė K.D.Prunskienė, AM viceministras R.Paliukas, ŽŪM viceministrė V.Žostautuenė, LPD valdybos pirmininkas J.Dingelis
Visi į respublikinę derliaus dienos šventę...
Lietuvos sodybų ir gyvenviečių apžiūros - konkurso laureatai 2008
(Juozo Valiušaičio nuotraukos)Pelėdnagių gyvenvietė Genutės ir Juozo Staliūnų ūkis Valdonės ir Virgilijaus Kuzerių sodyba
Gedimino Cijūnaičio ūkis Naujasodžio kaimas Dainos ir Laimio Trumpickų sodyba
Juozo Latvėno sodyba Inesos ir Andriejaus Semionovų sodyba Birutės ir Romo Launikonių ūkis
Meteliu miestelis Žemaičių Kalvarijos miestelis Larisos ir Algio Marčinauskų sodyba
Tautos vienijimo sąšauka "Piliakalnių šviesa" Vilnius 2008 liepos 6 d.
LPD pirmininkas Juozas Dingelis skelbia Tautos vienijimo sąšaukos pradžią Uždegti aukurą prie Karaliaus Mindaugo paminklo atvyko Vilniaus meras Juozas Imbrasas Vyriausiam skautų laužavedžiui Viliui Bražėnui pirmajam įteiktas fakelas aukuro uždegimui
Karaliui Mindaugui ir Lietuvai poetinį žodį apie laisvę tarė aktorius Tomas Vaisieta Šventės pradžią skelbia pučiamas ragas
Patriotines dainas dainuoja ansamblis "Giedra"
"Gabija" ugnele, pavirsk žaibu ir nušvieski Lietuvos padangę, vienyk mus ir padėk įveikti tamsumas Tautos sąmonėje Tautos vienijimo sąšaukos dalyviai su deglais rankose

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas sveikina Tautos vienijimo sąšaukos dalyvius


Viliui Bražėnui - 95

Konferencija "Lietuvių Tautos ir valstybės būsena. Ar einame santarvės kryptimi?". Vilnius, Lietuvos Nacionalinio muziejaus salė, 2008m. balandžio 26 d.Iš "Santarvės" ąžuolo 10-mečio šventės Vilniuje šalia Arkikatedros. 2008 balandžio 26 d.
Auga tvirtas 10-metis "Santarvės" ąžuoliukas, jis ragina mus ryžtingai žengti santarvės kryptimi "Santarvės" ąžuolo 10-mečio šventės organizatoriai ir dalyviai
Prie Santarvės ąžuolo skambėjo ir galingas aktoriaus Tomo Vaisietos balsas
LPD draugijos vėliavą laiko moksleiviai Dainuoja ansamlis "Giedra" Kalbas keitė kapelos muzika ir dainos


Iš renginio "Būkime kartu" Zinos Gineitienės ekologinio ūkio sodyboje
2008 m. gegužės 24 d. Dalyvavo Austrijos ambasada Lietuvoje ir "International Club"
Austrijos ambasadorė Andrea Wicke ir LPD pirmininkas Juozas Dingelis renginio dalyvių tarpe LPD pirmininkas Juozas Dingelis įteikia knygą "Tėvynės meilės ir grožio keliu" Austrijos ambasadorei poniai Andrea Wicke Sponsorių tortas šventėje gausiai  dalyvavusiems vaikams
Nuotraukos iš Lietuvai pagražinti archyvo
LPD pirmininkas Juozas Dingelis svečiuose pas draugijos atkūrimo iniciatorę LPD garbės narę Birutę  Federavičienę LP draugijoje veiklos planus aptariame su pasaulio viršukalnių nugalėtoju alpinistu Vladu Vitkausku ir aplinkos eksministru - ekspertu Daniumi Lygiu LPD pirmininkas Juozas Dingelis ir Jūrų skaurų vado pav. Julius Šalkauskis kalbasi su Lietuvos kariuomenės vadu generolu Jonu Kronkaičiu apie visuomenės ir kariuomenės ryšių plėtojimą
LPD Akmenės skyriaus 5-mečio minėjime  su pirmininke Eugenija Meškiene (centre) LPD pirmininkas Juozas Dingelis ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius aptaria veiklos bei draugijos ir bažnyčios bendradarbiavimo klausimus LPD atkūrėją ir garbės pirmininką, šviesios atminties monsinjorą Kazimierą  Vasiliauską su kunigystės 50-mečiu sveikina a.a. draugijos pirmininko pav. prof. Angelė Vyšniauskaitė ir draugijos pirmininkas Juozas Dingelis
Daugiau nuotraukų iš archyvo...

 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m. gruodžio 8 d..