Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos

 

 

 
 
 
 


Paminėtas muziejaus jubiliejus

Vytautas BagdonasSveikinimo žodį taria Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, o Leliūnų kaimo kapela ruošiasi groti maršą

Rugpjūčio 18 dieną buvo iškilmingai paminėtas Svėdasų krašto muziejaus, populiariai vadinamo „Vaižganto muziejumi“, 20-metis. Į Kunigiškių kaime dar carizmo laikais statytame ir prieš dvi dešimtis metų restauruotame buvusios pradžios mokyklos pastate veikiantį muziejų besirenkantys jubiliejinio renginio dalyviai pirmiausia turėjo progos apžiūrėti atnaujintas, gerokai papildytas muziejines ekspozicijas, įvairias parodas.

Kai šeštokės Miglės Tranaitės rankose sutilindžiavo muziejinis eksponatas – mokyklinis varpelis, kuriuo buvo skambinama dar ir tuomet, kai Kunigiškių pradžios mokyklą lankė Tumų Juozukas, būsimasis rašytojas, visuomenės veikėjas ir kunigas Juozas

Muziejuje atkurtos senosios klasės suole šalia Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos šeštokių Simonos ir Miglėe smagiai jautėsi garbaus amžiaus garsus išeivijos rašytojas, žurnalistas ir politologas Vilius Bražėnas

Tumas-Vaižgantas, visi susirinko muziejaus kiemelyje po aukštaūgiais klevais. Čia, šalia stendų, skirtų rėmėjams ir muziejaus istorijai, puikavosi įvairios senienos, namų apyvokos daiktai, aplinkui buvo išdėliotos dailios kompozicijos iš visokiausių gamtos gėrybių, sukurtos talentingų moterų – kunigiškietės Aldonos Širvinskienės ir Kalniečių kaimo gyventojos Dalios Kraptavičienės.

Čia, jaukiame muziejaus kiemelyje, vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“, Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius ir Lietuvai pagražinti draugija organizavo ne tiktai muziejaus jubiliejaus minėjimą, bet ir Vaižganto giminių sambūrį. Į dvigubą renginį susirinkusius vietinius gyventojus bei gausų būrį svečių ir muziejaus steigėjus, rėmėjus jubiliejaus proga sveikino Lietuvai pagražinti draugijos Centro valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, gerai žinomas JAV lietuvių išeivijos politologas, rašytojas ir žurnalistas, visuomenės veikėjas Vilius Bražėnas, beje, dar gerai prisimenantis savo susitikimus su Vaižgantu Kaune, taip pat Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas, Anykščių rajono mero pavaduotojas Donatas Krikštaponis, Svėdasų seniūno pavaduotojas Rolandas Pajarskas, Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazijos pedagogės Joana Gutmanienė ir Rimutė Kniežienė, Vaižganto giminaitė gydytoja Irena Bartusevičienė iš Kauno bei daugelis kitų.


Renginio vedėjai Aldona Širvinskienė ir Vidas Balaišis vos spėjo pristatinėti svečius ir norinčius pasveikinti muziejų jubiliejaus proga

Mintimis apie vietinių žmonių ir kraštiečių pastangas išsaugoti istorijos paminklą – senąją Kunigiškių pradžios mokyklą – ateities kartomsdalijosi iš Ukmergės atvažiavusi buvusi mokytoja kunigiškietė Danutė Šilinienė, muziejaus steigimo pradžioje dovanojusi daugybę eksponatų, o ir dabar dar kartais pradžiuginanti savo gimtojo krašto muziejų dovanomis: fotografijomis, knygomis, surinktais prisiminimais. Kaip iš gausybės rago pylėsi tądien ne tiktai sveikinimai, linkėjimai, bet ir padėkos, dovanos, gėlės muziejaus steigėjams, puoselėtojams.

Rokiškio rajono tarybos narys, didelis kultūros puoselėtojas Vytautas Šlikas apdovanojo daugelį renginio Kunigiškiuose dalyvių ir organizatorių įspūdingo dydžio naminės duonos kepalais ir riestainių pynėmis. Netrūko dovanų ir muziejui. Uteniškiai kultūros rėmėjai Marija irVidmantas Savickai papildė ekspoziciją labai retu leidiniu – 1912 metais Kaune išleista kun. J.Tumo knyga „Ten gera, kur mūsų nėra, arba neapleiskime Tėvynės“.

Jaukiame muziejaus kiemelyje susirinko ir vietinių gyventojų, ir svečių


Muziejaus jubiliejaus ir Vaižganto giminių sambūrio proga koncertavo Anykščių kultūros centro Leliūnų skyriaus kaimo kapela, vadovaujama Irenos Kuliavienės.
Anykščių rajonas
Autoriaus nuotraukos
 
„XXI amžius“, 2007 rugsėjo 5 d. Nr. 66 (1563)
 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m. birželio 18 d.