Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos

 

 

 
 
 
 Aptarė savo veiklą

Janina RASTAUSKAITĖ

Įvyko Lietuvai pagražinti draugijos (toliau LPD) Ukmergės skyriaus ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Jo metu patvirtinta nauja LPD Ukmergės skyriaus valdyba, kuri išrinko naująjį skyriaus pirmininką.

Ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Ataskaitiniame susirinkime dalyvavo LPD Ukmergės skyriaus nariai - UAB „Ukmergės melioracija“ valdybos pirmininkas Jonas Stakauskas, VĮ Ukmergės miškų urėdijos urėdas Kazys Grybauskas, susivienijomo „Sodai“ pirmininkas Antanas Perednis, kiti, taip pat svečiai - Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos narys, Žmogaus teisių asociacijos valdybos narys, asociacijos „Gimtinės takas“ prezidentas Alfonsas Augulis, rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Grabauskienė.

Didžiausia visuomeninė organizacija šalyje

Susirinkimo metu apie Lietuvai pagražinti draugijos veiklą kalbėjo pirmininkas J. Dingelis, valdybos narys A. Augulis.

Lietuvai pagražinti draugija įkurta 1921 m. Kaune. Tuo metu draugijos valdybą sudarė žymūs Lietuvos žmonės - kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, profesorius Povilas Matulionis, teisingumo ministras ir Valstybės tarybos pirmininkas Stasys Šilingas, Eugenijus Kubilius, profesorius Tadas Ivanauskas ir kiti. Pirmuoju draugijos pirmininku išrinktas J. Tumas-Vaižgantas. Draugija kvietė visos Lietuvos žmones gražinti kraštą, ugdyti jaunąją kartą, įsitraukti į aktyvią veiklą. Organizacija dirbo iki sovietinės okupacijos 1940 metais ir atliko visuomenės telkimo, patriotizmo ugdymo, krašto gražinimo funkcijas. 1925-aisiais LPD organizavo tautos suvažiavimą Veliuonoje, 1930 metais - Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių minėjimą. Daug nuveikta statant paminklus Vytautui Didžiajam ir iškilmingai vežiojant po kraštą jo paveikslą. Iki 1940 m. draugijai vadovavo kanauninkas J. Tumas-Vaižgantas, generolas leitenantas Vladas Nagevičius, pulkininkas Vladas Braziulevičius.

1995 metais, vadovaujant monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui, muziejininkei Birutei Federavičienei bei kitiems šviesuoliams, LPD veikla atgaivinta. Garbės pirmininku buvo išrinktas šviesios atminties monsinjoras K. Vasiliauskas.

Dabar Lietuvai pagražinti draugija - didžiausia Lietuvos visuomeninė organizacija, turinti 63 skyrius visoje Lietuvoje ir daugiau kaip 4000 narių. Organizacijos garbės pirmininkas - poetas Justinas Marcinkevičius. Valdybos pirmininku jau penktai kadencijai yra išrinktas J. Dingelis. Draugija dirba dviem pagrindinėmis kryptimis: visuomenės dorovės, pilietiškumo, tautinio savitumo ir kultūros ugdymo bei kraštotvarkos, aplinkosaugos, ekologinio švietimo, gamtos ir kultūros paminklų apsaugos. Daug dėmesio skiriama tautos kultūrinio paveldo išsaugojimui. Organizacija intensyviai plečiasi: steigiami draugijos skyriai rajonuose ir kaimuose, organizuojamos konferencijos, seminarai, suvažiavimai, skelbiami gražiausių sodybų, gyvenviečių, daugiabučių namų, mokymo įstaigų konkursai, aplinkos tvarkymo, medelių sodinimo talkos, šventės istorinėms datoms atminti, Žemės dienos minėjimai ir kt.

Apie tai, ką nuveikė

LPD Ukmergės skyriaus per metus nuveiktus darbus apibendrino J. Stakauskas, V. Grabauskienė, kiti. Visi akcentavo, kad būtina plėsti draugijos narių skaičių, steigti draugijos skyrius mokyklose, pramonės įmonėse ir organizacijose.

LPD Ukmergės skyriaus pirmininkė Aldona Šalčiūnienė pastebėjo, kad nors skyriuje nėra daug narių, jie atliko nemažai darbų, tvarkydami miestą, organizuodami pavasarines talkas, švarindami parkus, Šventosios upės pakrantes. Talkose aktyviai dalyvavo savivaldybės, kitų įmonių darbuotojai, mokiniai, Darbo ir Social-demokratų partijų nariai, Pagyvenusių žmonių bendrijos Ukmergės skyriaus nariai.

A. Šalčiūnienė taip pat paskelbė, jog ji atsistatydinanti iš pirmininkės pareigų ir į savo vietą pasiūlė jauną, iniciatyvų, atsakingą kandidatą - VĮ Ukmergės miškų urėdijos miško naudojimo inžinierių, ryšių su visuomene specialistą Ramūną Jančiulevičių.

Nauja valdyba ir pirmininkas

Ataskaitinio susirinkimo metu perrinkta LPD Ukmergės skyriaus valdyba, kurioje nuo šiol - vienuolika narių. Tai J. Stakauskas, VĮ Ukmergės miškų urėdijos urėdas K. Grybauskas, Vidiškių seniūnas Virgilijus Štaras, miesto seniūnas Stasys Jackūnas, Pagyvenusių žmonių bendrijos Ukmergės skyriaus vadovas Alfonsas Bernotas, buvęs ilgametis UAB „Ukmergės vandenys“ vadovas Jonas Bražinskas, A. Šalčiūnienė, Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Elvyra Kriaučiūnienė, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros vyresnioji specialistė Skaistė Vasiliauskaitė, Bočių draugijos Ukmergės skyriaus pirmininkė Valerija Naraškevičienė.

Valdyba naujuoju pirmininku vienbalsiai išrinko A. Šalčiūnienės pasiūlytą kandidatą R. Jančiulevičių.

Naujasis pirmininkas 1995 metais baigė Antano Smetonos vidurinę mokyklą, 2000-aisiais Lietuvos žemės ūkio universitete apgynė Taikomosios ekologijos bakalauro laipsnį, o 2000-2001 metais studijavo Norvegijoje Hedmarko universiteto koledže aplinkos technologijos kursą pagal Quota programą, 2008 metais Mykolo Romerio universitete jis įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį. Nuo 2002-ųjų dirba VĮ Ukmergės miškų urėdija.

Laukia nauji darbai

Pirmasis darbas, kurį ketina nuveikti naujasis pirmininkas, - sutvarkyti organizacijos dokumentus ir įregistruoti skyrių Juridinių asmenų registre.

Ateityje LPD Ukmergės skyrius numato plėsti savo veiklą, įsteigdamas būrelius ugdymo įstaigose, bendradarbiaudamas su kitomis organizacijomis.

Vasario viduryje draugija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su neseniai įsikūrusiu Ukmergės jaunimo centru. Organizacijos ketina kartu vykdyti Ukmergės jaunimo centro parengtą aplinkosauginį bei sveikatos stiprinimo projektą „Ukmergės žygis“. Bus bandoma spręsti dvi problemas: aplinkos taršos buitinėmis atliekomis bei sveikatos stiprinimo.

Aplinkos tarša atliekomis - vienas opiausių šiandieninės aplinkosaugos klausimų. Ukmergės rajone ši problema yra ypač aktuali. Dažnai seniūnijos nespėja tvarkyti joms priklausančių poilsiaviečių, rekreacinių zonų bei turistų lankomų žymių vietų. Atliekomis užterštos teritorijos ne tik darko rajono kraštovaizdžio estetinį vaizdą, bet turi neigiamos įtakos ir mūsų sveikatai. Kita vertus, daug jaunų žmonių apie savo kraštą žino labai nedaug, o žinių semiasi iš televizijos, interneto, tačiau nėra pabuvoję daugelyje lankytinų vietų, ypač savo rajone.

Projekto „Ukmergės žygis“ vykdymo metu bus organizuojami žygiai į skirtingas rajono lankytinas vietas, kur Jaunimo centro ir LPD nariai, bendradarbiaudami su vietos bendruomenės nariais, ugdymo įstaigų atstovais, tvarkys aplinką, bendraus su vietos seniūnijomis, rajono aplinkosaugininkais, įdomiais žmonėmis. Per 12 mėnesių planuojama aplankyti rajono seniūnijas. Ketinama sutvarkyti Šventosios upės pakrantes Ukmergės mieste, Juodausių piliakalnį, senąsias kapines, gamtos paminklus: Lyduokių seniūnijoje - Felinkos ir Lentvorų ąžuolus, Bartkūnų piliakalnį ir Barzdos kalną Krikštėnuose, Pivonijos seniūnijoje - Obelių senkapių teritoriją, Deltuvos seniūnijos gamtos ir architektūros paminklus - Atkočių tuopą, Šešuolių seniūnijos lankytinas vietas, Taujėnų seniūnijoje - Viškonių ąžuolą, Veprių seniūnijoje - Sližių piliakalnį, Šventosios ichtiologinį draustinį, Slabados piliakalnį, Bėčių senkapį, Žemaitkiemio seniūnijoje - Siesarties kraštovaizdžio draustinį, Berzgainių piliakalnį, Vidiškių seniūnijos lankytinas vietas, Pabaisko seniūnijoje, Sukinių kaime - Sugedos ir Žuvintės šaltinius, Siesikų seniūnijoje - Siesikų ežero pakrantes, Želvos seniūnijos lankytinas vietas. Po žygių vyks diskusijos, pasikeitimo patirtimi disputai.

LPD Ukmergės skyriaus nariai yra labai susirūpinę dėl rajono aplinkos taršos. Ši problema dar kartą svarstyta valdybos susirinkime, kurio metu nutarta kreiptis į rajono savivaldybę dėl rajono atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo.


Ukmergės rajono laikraštis "Gimtoji žemė"


 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m. spalio 29 d.