Tado Zubavičiaus ir Vaižganto pagerbimas Birštone

2015 m. sausio 16 dieną su LPD valdybos nare Irena Buinickaite dalyvavome įspūdingoje Prienų ir Birštono kraštiečių tradicinėje šventėje Birštono kultūros rūmuose, kur buvo pagerbti ir apdovanoti geriausi žmonės, kultūros, švietimo ir verslo kolektyvai. Mums labai džiugu, kad Prienų ir Birštono krašto 2014 Metų žmogumi kraštiečiai balsavimu, kurį organizuoja rajono laikraštis „Gyvenimas“, išrinko Lietuvai pagražinti draugijos Birštono skyriaus pirmininką, Prienų miškų urėdijos vyriausiąjį miškininką Tadą Zubavičių.

Birštono ir Prienų Metų žmogus Tadas Zubavičius su šeima ir LPD draugija

Nuotraukoje (visu dydžiu): pirmoje eilėje sėdi nominantas, 2014 Metų žmogus Tadas Zubavičius, jam iš kairės tėvelis Aigimantas Zubavičius ir LPD pirmininkas Juozas Dingelis, o iš dešinės žmona Olga, mamytė Felicija, dukra Augustė ir Birštono vicemeras Juozas Aleksandravičius. Antroje eilėje iš kairės: Prienų miškų urėdas, LPD valdybos narys Robertas Judickas, Birštono LPD narė Laimutė Raugevičienė, Birštono bibliotekos direktorė, LPD skyriaus pirmininko pavaduotoja Alina Jaskūnienė, Prienų LPD skyriaus pirmininkas Gintautas Bartulis, Birštono merė LPD narė Nijolė Dirginčienė, Europarlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, LPD valdybos narė Irena Buinickaitė, LPD nariai Rasa ir Gedvydas Pėteliai, LPD Birštono skyriaus pirmininko pavaduotojas Justinas Vilkas.

Kartu sutarėme, kad Birštone labai tiktų įamžinti ir Lietuvai pagražinti draugijos steigėjo, pirmojo jos valdybos pirmininko, kanauninko Juozo Tumo (Vaižganto) atminimą. Vaižgantas mėgo Birštoną, čia jis daug rašė, kvietė ir kitus „birštonuotis“.

Birštono merė p. Nijolė Dirginčienė pažadėjo imtis paminklo statybos, jeigu imsis ir Lietuvai pagražinti draugija. Vicemeras Juozas Aleksandravičius pasakė, kad paminklo maketas jau yra, trūksta tik lėšų ir visuomenės palaikymo. Manau, draugija imsis ruošti visuomenę ir rinskime aukas, patys prsidėsime prie paminklo Vaižgantui statybos.

Paminklo maketas man labai patiko (tik norėčiau, kad skulptorius Vaižgantui uždėtų ir jo „pensnė“ akinius). Jį iš visų pusių fotografavau vicemero kabinete. Pridedu čia gale savo nuotraukas.

Būtų labai gražu ir garbė Prienų ir Birštono kraštui: daugiau tautiečių atvyktų į Vaižganto pamėgtą kurortą „birštonuotis“, sustiprėtų Lietuvai pagražinti draugijos Prienų ir Birštono skyriai, dar labiau skleistume vaižgantiškas idėjas. Dėkingi esame Birštono ir Prienų savivaldybėms ir visiems mūsų Poeto, šv. a. LPD Garbės pirmininko Justino Marcinkevičiaus tėvynainiams už įdėją ir draugijos veiklos palaikymą.

— Lietuvai pagaržinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis

Numatomas Vaižganto paminklas Birštone prie bažnyčios