2014-10-08 Panevėžiečius telkia Lietuvai pagražinti draugija

Spalio 8 dieną Panevėžio gamtos mokykloje įvyko Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus susirinkimas.

Susirinkimo metu apie Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) veiklą kalbėjo valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, pirmininko pavaduotojas Ramutis Oleka. Organizacija atkurta 1995m., pasitikdama 20-mečio jubiliejų išaugo į vieną didžiausių visuomeninių organizacijų su 65 skyriais visoje Lietuvoje ir toliau auga, stiprėja , aktyvėja jos veikla. Organizuojamos konferencijos, bendruomeniškumo ugdymo seminarai, skelbiami gražiausių sodybų, gyvenviečių, daugiabučių namų, mokymo įstaigų apžiūros- konkursai, aplinkos tvarkymo, medelių sodinimo talkos, šventės istorinėms datoms atminti . Draugijos iniciatyva atgaivinta ir jau tapo tradicine kasmet vykstanti Tautos vienijimo sąšauka „Piliakalnių šviesa“, valstybės dieną – liepos 6-tąją, 21 valandą giedant Himną su viso pasaulio lietuviais.

Šiuo metu Draugijos Panevėžio miesto skyrius nepasižymi labai aktyvia veikla, tad svečiai iš Vilniaus drąsino telktis naujiems darbams, rašyti projektus, įtraukti į veiklą naujus narius ir įpatingą dėmesį skirti ugdomajam darbui su jaunimu, steigti draugijos būrelius mokyklose. Viena iš veiklos sričių – piliakalnių išsaugojimas.Piliakalniai tai mūsų tautos ir Lietuvos valstybės susikūrimo pamatai, neturintys analogų Europoje. Lietuvai pagražinti draugijos nario - ekspertų grupės vadovo profesoriaus Romualdo Grigo pasakojimas apie piliakalnių sakralumą ir jų svarbą lietuvių tautos dvasingumo puoselėjimui žadino nusiteikimą toliau daryti gerus darbus ir visiems kurti gražesnę Lietuvą, ugdyti visuomenės ir ypač jaunosios kartos sąmoningumą.Draugija kartu su mokslo ir kitų organizacijų atstovais kreipėsi į LR Prezidentę, LR Seimą ,vyriausybę su prašymu 2016 –tuosius metus paskelbti piliakalnių atminties bei tvarkymo metais. O po to ruošti prašymą UNESCO, įtraukti juos į pasaulio paveldo sugomų objektų sąvadą.

Susirinkimas patenkino skyriaus pirmininko Tomo Joso prašymą atleisti dėl sveikatos, padėkojo už atliktą darbą ir išrinko naują LPD Panevėžio miesto skyriaus valdybą. Naujuoju skyriaus pirmininku išrinktas verslininkas Vidmantas Kartanas, pavaduotoju — Rožyno seniūnaitijos seniūnaitis Rimantas Narkūnas. Skyriaus valdybos nariais išrinkti Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Gamtos mokyklos direktorė Regina Kliminskienė, Panevėžio pataisos namų direktorius Edvardas Norvaišas, verslininkas Vaclovas Laucius, Liekupio bendruomenės pirmininkė Bronė Slapšienė, visuomenininkas Virginijus Benašas.

Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, sveikindamas naujai išrinktą Panevėžio LPD valdybą ir visą skyrių , linkėjo dirbant drauge suaktyvinti ir vienyti Panevėžio krašto gražintojų veiklą, skleisti Vaižganto idėjas. Jis nuoširdžiai dėkojo už gražų ir svarbų renginį Panevėžio Gamtos mokykloje

Valdybos nariai aptarė, kokioms veikloms galėtų telkti Draugijos narius ir miestelėnus. Jau lapkričio mėnesiui planuojama istorinė pamoka – susitikimas su profesoriumi Romualdu Grigu, aktoriumi Tomu Vaisieta ir Draugijos aktyvu Panevėžio K. Paltaroko gimnazijoje.

Juozo Dingelio teigimu, Lietuvoje atsirastų nedaug žmonių, kurie nenorėtų jos pagražinti. Bet ne visi žino, kaip tai daryti. Aktyvus dalyvavimas Lietuvai pagražinti draugijos veikloje – puiki galimybė realizuoti idėjas, išreikšti savo pilietinę valią.

— Lietuvai pagaržinti draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkas Vidmantas Kartanas

2014-10-08 Panevėžiečius telkia Lietuvai pagražinti draugija