Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Naujienos
2012 LR Seimo rinkimai

 

 

 
 
 
 

Letuvos Respublikos Seimo rinkimai 2012 metų spalio 14 d.Lietuvai pagržinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis

Respublikonų partijos savarankiškas kandidatas į LR Seimo narius Ukmergės vienamandatinėje rinkimų apygardoje Nr.61

Respublikonų partijos sąrašo Nr.2, Jis saraše 3 - čias

_______________________________________________________________

Juozas Dingelis gimė 1946.01.01, Čižiūnų kaime,Valkininkų seniūnijoje, Varėnos rajone. Inžinierius miškininkas,  visuomenės veikėjas ; Lietuvai pagražinti  draugijos centro valdybos pirmininkas, Lietuvos kultūros kongreso tarybos narys, Lietuvos pilietinių organizacijų forumo valdybos pirmininkas, asocijacijos „ Gimtinės takas“viceprezidentas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys, 25 visuomeninių organizacijų koalicijos šalies gynybiniams pajėgumams stiprinti  koordinacinės tarybos pirmininko pavaduotojas.

TĖVAI: Dzūkai, valstiečiai 1918 metų Lietuvos kūrimo dalyviai. Tėtis buvo "Šv.Kazimiero" bei "Ryto" draugijos Čižiūnų kaime pirmininkas, tautiečių aukomis įkūrė dūdų orkestrą ir pats jame grojo. Jo garsas plačiai skambėjo lenkų okupuotame lietuviškame kaime. Tėveliai perdavė Tėvynės meilės dvasią ir savo vaikams.
    MOKSLAS: 1959m. baigė Valkininkų  vidurinės  mokyklos 8 klases,
1963m. baigė Vilniaus miškų technikumą, 1975 – LŽŪA  miškų ūkio  fakultetą.
    KALBOS: Lietuvių, vokiečių, rusų, lenkų.
    PROFESIJA, darbovietės: 
1963-1966 - Alytaus miškų ūkio Daugų girininko pavaduotojas,
1966-1973 - Valkininkų miškų ūkio vyr. Inžinierius,
1973-1988 - Valkininkų girininkijos  girininkas,
1988-1990 - Vilniaus miškų ūkio gamybinio susivienijimo  vyriausiasis inžinierius,
1990-2000 - Vilniaus miškų urėdijos urėdas, Lietuvos urėdų tarybos pirmininkas,
1995 – Lietuvai pagražinti draugijos valdybos  pirmininkas.
     Kartu su šviesios atminties  monsinjoru Kazimieru Vasiliausku  ir kitais šviesuoliais 1995m. atkūrė  Lietuvai pagražinti draugiją ir jai vadovauja 17 metų,  valdybos pirmininku renkamas jau penkis kartus.Draugija išaugo į vieną didžiausių visuomeninių organizacijų su 65 skyriais visoje  šalyje ir tęsia 1921 m. kan. JuozoTumo -Vaižganto ,prof. Povilo Matulionio,Stasio Šilingo,generolo Vlado Nagevičiaus ir kitų draugijos vadovų pradėtus krašto tvarkymo bei visuomenės patriotinio ugdymo darbus.Draugijos iniciatyva 1930 metais Lietuvoje pastatyta 30 paminklų Vytautui Didžiajam, o Ukmergėje didingas Lietuvos Nepriklausomybės paminklas.
   ATKURIANT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ, Juozas Dingelis buvo aktyvus dalyvis visuose Laisvės Lygos ir Lietuvos Sąjūdžio mitinguose, dalyvavo  I-ame Sąjūdžio suvažiavime Vilniaus sporto rūmuose,Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimo įpareigotas, sakė sveikinimo kalbą 1988m. Sajūdžio mitinge Vingio parke.
1991m. tragiškų sausio 13 d. įvykių išvakarėse ir jų metu ,Jis su žmona Aldona, namuose palikę dvi mažas dukrytes, 2 paras nesitraukdamas budėjo prie parlamento kartu su visais nepriklausomybės gynėjais.
    Dirbdamas  Vilniaus miškų urėdu, rengiantis parlamento gynybai, organizavo malkų  atvežimą laužams prie seimo,  televizijos ir TV bokšto. Du miškovežiai ,vairuojami tikrų Lietuvos  patriotų  Stasio Balkės ir Jono Želvio , be jokio atlygio per dvi savaites  privežė  apie 180 erdm. malkų, kurios buvo labai reikalingos sužvarbusiems gynėjams sušilti.
    APDOVANOTAS Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino  I  laipsnio medaliu, LR  prezidento, ministrų padėkomis, ordinu "Už nuopelnus Vilniui ir Tautai", meno saviveiklos žymūno ženklu.

 Juozas Dingelis  turi puikią šeimą :

dingeliu-seima

Iš kairės Juozas su dukra Jurgita, Gabriele, žmona Aldona ir Evelina, Šv.Jonų bažnyčioje Gabrielės mokslų Vilniaus Universiete baigimo proga.


žmona  Aldona – baigusi VGTU –sveikos gyvensenos ir grožio terapijos specialistė.
    Ir užaugino  tris  dukras:
Jurgita-baigė  VDU  ir Vilniaus universitetą - tarptautinio verslo magistrė.Nekilnojamo turto pardavimų konsultantė-ekspertė. Sportinių šokių Lietuvos jaunimo čempionė. Šokių mėgėjų Europos ir pasaulio čempionė.
Gabrielė-baigė  VU ekonomikos fakultetą Ir Kopenhagos bei Švecarijos universitetų rinkų strategijos magistro studijas, dirba kompanijoe GOOGLE, atsakinga už Lietuvos rinką.
Evelina-studijuoja turizmo vadybą.

  Savo  gyvenimu  ir pasiaukojamu darbu Lietuvai  Juozas Dingelis vienija Tautiečius ir kartu su Respublikonų parija pasiryžęs kovoti už Lietuvą, kurios norėjom stovėdami Baltijos Kelyje!.

Lietuvos šviesolių atsiliepimai apie Juozą Dingelį 

"Štai žmogus, kuris gerai pažįsta Lietuvą, jos žmones ir miškus, jos kaimus, miestelius ir miestus. Jau daug metų vadovaudamas dar Vaižganto įkurtai Lietuvai pagražinti draugijai, yra ne vieną gražų, prasmingą renginį sukūręs, daug ir įsimintinų akcijų organizavęs (kad ir Tautos vienijimo sąšaukos „Piliakalnių šviesa“ Valstybės dieną – liepos 6-ąją). O kiek medžių yra pasodinęs Juozas Dingelis! Lietuvos žmonės: balsuokite už jį! Jis ateina pas mus su šūkiu: galime gyventi gražiau, tvarkingiau, doriau."
marcinkevicius
Poeto Justino Marcinkevičiaus
LPD Garbės pirmininko žodžiai 2008 m.


   "Pažįstu Juozą Dingelį kaip jautrų žmogų, ištiesiantį pagalbos ranką jos reikalingam; ir kaip kvalifikuotą politiką, puikiai išmanantį Lietuvos vidaus ir užsienio politiką; žinantį politikoje savąjį kelią. Juozas Dingelis kaip niekas kitas Lietuvoje, puikiai žino Lietuvos aplinkosaugos situaciją, mato jos problemas ir žino, kaip jas spręsti. Pasitikiu šituo žmogumi ir raginu rinkėjus už jį balsuoti. Nematau tarp kandidatų geresnio už jį politiko, specialisto, organizatoriaus ir žmogaus"
voveryte
Pagarbiai, Prof. habil. dr. Ona Voverienė
Lietuvos moterų lygos pirmininkė


   "Popiežius Benediktas XVI, Japonijoje vizito metu, pasakė: Vakarų civilizacija gyvena apnikta dvasinės dykumos... O mes, lietuviai? Kokio laipsnio dvasinė dykuma mus yra apnikusi? Ne tik man nuostabą kelia Juozo Dingelio – Lietuvai pagražinti draugijos vadovo veikla. Ją teisėtai galėtume prilyginti apaštalavimui. Gerb. Juozas kantriai, su neįtikėtinu nuoseklumu ir valingumu po visą Lietuvą jau antras dešimtmetis, grūdas po grūdo sėja ir rankioja dvasinės kultūros, tautinio sąmoningumo ir orumo sėklas. Ne tik pats sėja, bet tai misijai telkia iškiliausias mūsų šalies meno, kultūros ir mokslo asmenybes. Būtų tikra Dievo palaima, jeigu Juozas Dingelis ir į jį panašūs asmenys, įgytų dar ir oficialų politiko statusą. Gal ir pati politika, šiandien besimurkdanti amoralume, drąsiau išsitiestų ir pagaliau susijungtų su eilinių žmonių viltimis ir dvasia..."
grigas
Prof. habil. dr. Romualdas Grigas, Lietuvos MA narys korespondentas
Informatikos Tarptautinės akademijos tikrasis narys 2012.09.10

____________________________________________________________________

Mieli Tautiečiai!

Lietuvai pagražinti draugijos nariai, etnokultūrininkai, Lietuvos patriotinių visuomeninių organizacijų nariai, susitelkime ir vienykime piliečius, kad neliktų abejingų, eitų visi balsuoti ir padėtų kurti Lietuvą, kuria galėtume didžiuotis.

_____________________________________________________________________

„Jeigu visuomenė nepabus, nesusitelks ir leis klanui toliau vešėti, stiprėti ir daugintis, neaišku, kokia ideologinę formą įgaus mūsų valstybė. Gal tai bus valstybėlė su valdoma demokratija ar tiesiog maža Rusijos kopija.
Kad žmonės pabustų, reikia juos žadinti. Bet pirmiausia reikia pažadinti save. Žadinti viltį ir norą išeiti iš praeities ir dabarties, iš netikėjimo ką nors pakeisti. Reikia įžiebti šioje žmonių bendravimo agonijoje tikėjimo kibirkštėlę. Paduoti ranką praradusiems viltį ir ištirpdyti baimės ledus, kad mūsų vaikai nebūtų pasmerkti tapti tų nomenklatūros gudručių vaikų baudžiauninkais...“ (Algirdas Katkus)

 © Lietuvai pagražinti draugija, 2008 m. gruodžio 19 d.