Pamėnkalnio g. 23/5, 01130 Vilnius * Į/k 291906320 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT837044060000279225

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programaJaunimo užimtumo modelis

NAUJIENOS

 
Pirmas puslapis
Draugija
Valdyba
Skyriai
Įstatai
Veikla
Leidiniai
Straipsniai
Galerija
Ataskaitos
Naujienos
2012 LR Seimo rinkimai

Juozas Tumas-Vaižgantas. Liongino Žuklio bareljefas

Lietuvai pagražinti draugijos įkūrėjas
Juozas Tumas-Vaižgantas
 

 

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Dailininkė Sofija Veiverytė

Monsinjoras
Kazimieras Vasiliauskas –
 mūsų antrasis Vaižgantas

 

 

Pagražinkime Lietuvą!

Lietuvai pagražinti draugijos Valdybos pirmininkas
Juozas Dingelis

Kaip individui sunkiais gyvenimo momentais yra būtina artimųjų, draugų pagalba bei parama, taip tautai ir valstybei, iškilus pavojui jos egzistencijai, yra būtina kreiptis į visuomenę, jos organizacijas. Tai labai gerai suprato 1918 m. iš carizmo jungo išsivadavusios Nepriklausomos Lietuvos valstybės šviesieji protai. Vienas tokių buvo rašytojas, žymus valstybės ir visuomenės veikėjas, kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, 1921 m. stojęs prie naujai susikūrusios visuomeninės organizacijos – Lietuvai pagražinti draugijos vairo. Ši draugija sėkmingai veikė iki pat sovietinės okupacijos, Vaižganto žodžiais tariant, ieškodama Lietuvoje „deimančiukų“ – savo Tėvynę karštai mylinčių, jos gražios, laimingos ateities kūrimui pasiaukojusių žmonių. Tokie buvo draugijos steigėjai: miškininkas, profesorius Povilas Matulionis, buvęs teisingumo ministras ir valstybės tarybos pirmininkas Stasys Šilingas, prof. Tadas Ivanauskas, prof. Liudas Vailionis, Eugenijus Kubilius ir kiti. Draugijos centro valdybos pirmininkais buvo renkami:

kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas 1921 m. – 1924 m.
generolas-leitenantas Vladas Nagevičius 1925 m. – 1928 m.
pulkininkas Vladas Braziulevičius 1928 m. – 1940 m.

1921 m. – 1940 metų laikotarpyje draugija atliko labai reikšmingą visuomenės telkimo, patriotizmo ugdymo ir krašto gražinimo darbą. Didelę istorinę reikšmę turi 1925 m. birželio 28 d. LPD organizuotas tautos suvažiavimas Veliuonoje. Neišdildomą įspūdį visiems laikams paliko LDK Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių minėjimas 1930 metais. Didžiulį darbą draugija atliko statant paminklus Vytautui Didžiajam visoje Lietuvoje ir iškilmingai keliaujant po kraštą Jo Didenybės paveikslui. Tokie renginiai taip sustiprino Tautos dvasią, kurios per 50 metų nepalaužė okupantai. Jie su neregėtu žiaurumu stengėsi visa tai ištrinti iš tautos atminties. Tautos patriotai ir šviesuoliai buvo sunaikinti, ištremti arba priversti bėgti iš Tėvynės. Iki šiol mes nepakankamai vertiname ir gerbiame Jų atminimą. Tik didžiuodamiesi jais, atstatysime pasididžiavimą savo Tėvyne.

Praslinkus slogiam sovietinės okupacijos laikotarpiui, Atsikūrusios Nepriklausomos Lietuvos šviesuolių būrelis, vadovaujamas Vilniaus miškų urėdo Juozo Dingelio, 1995 06 23 atgaivino LPD veiklą. Ši visuomeninė organizacija toliau intensyviai dirba, stengdamasi užgydyti patirtas tautos kultūrinio paveldo žaizdas: steigiami draugijos skyriai rajonuose ir kaimuose, organizuojamos konfe­rencijos, seminarai, suvažiavimai, skelbiami gražiausių sodybų, gyvenviečių, daugiabučių namų, mokymo įstaigų konkursai, aplinkos tvarkymo, medelių sodinimo talkos, šventės istorinėms datoms atminti, žemės dienos minėjimai, paukščių sutikimo šventės ir kt.
 

Juozas Dingelis
Lietuvai pagražinti draugijos Valdybos pirmininkas

 

Kazimieras Vasiliauskas:

Visi mes norime būti gražūs. Norime, kad ir mūsų Tėvynė Lietuva būtų graži, todėl turime kiekvienas surasti tokią veiklos sritį, kurioje galėtume lengviau atsiskleisti kaip grožio ir gėrio kūrėjai.
Tik gražus savo siela, blaivus žmogus gali gražinti Lietuvą. O pradėti reikia nuo savo tėviškės kampelio, upelio, takelio...
 

Stasys Šalkauskis:

Vaižgantas, kaip tas evangelinis žibintas, visą gyvenimą degęs ir savo tautą į šviesą ir tiesą kvietęs. Kaip jis mokėjo mylėti visus žmones! Kitas moka mylėti tiktai savo parapiją, savo kaimą, savo šeimą. O jis mylėjo visą tautą ir įvairiausių pasaulėžiūrų asmenyse jis matė deimančiukų. Ar kas gražiai parašė, ar kas gražiai pasielgė, ar kas pasakė – Vaižgantas su didžiausiu entuziazmu viskuo domėjosi, viską girdėjo, viską matė, visiems grožį rodė.
 

Vydūnas:

Tėvynė yra mūsų minčių pradžia ir esmė, slaptinga žmogaus palaima.
Taip nepaprastai skamba, kad kas nors kalba apie Tėvynę. Regi sugrįžus pereitas erdves ir praėjusį laiką. Užmiršti įvykiai ir daiktai atgyja.
 

Sigitas Tamkevičius:

Kai Dievas tautai padovanoja laisvę, ji dar netampa laisva, nes žmonėse dar gyva vergystės dvasia. Jie turi išmokti būti laisvi ir atsakingi.
 

Justinas Marcinkevičius:

Graži Lietuva – tai gražus žmogus, pilnas gerumo, meilės, atjautos. Tai darbščios, kūrybingos dvasios, aukštos moralės žmogus, savo fizine ir intelektualine veikla saugantis ir gausinantis grožį gamtoje ir visuomenėje. Nes grožis – tai gėris.
 

 © Lietuvai pagražinti draugija, 2011 m. vasario 17 d .

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas